Eindigheid

Eindigheid

Hier in deze eindigheid
ontdek ik mijn oneindigheid.