Er bestaan geen woorden

Er bestaan geen woorden

Er bestaan geen woorden
die Dit beschrijven,
daar waar we nu zijn,
dat wat je bent.

Er bestaan geen letters,
geen zinnen die voldoen.
Hoe schrijf ik oneindig,
zonder oneindig tekort te doen?

Al sprak ik een leven lang,
het is minder dan jouw kleine teen,
en toch zeg je dat je twijfelt,
niet weet of je voldoet.

Hoe is dat mogelijk,
je bent het leven zelf,
elke waterval,
elke oceaan.

Er bestaan geen woorden,
die Dit beschrijven,
laten we daarom woordeloos zijn,
en in stilte Hier blijven.