Er is meer goed dan fout

Op het toilet van het café waar ik vanochtend koffie haalde, staat een kaart met daarop: ‘er is meer goed dan fout’. Is dat waar? Verdriet en intens geluk zijn elkaars tegenpolen, waar het lijkt dat het één het ander moet overwinnen. Toch is er geen geluid zonder stilte, geen licht zonder donker, als één kant verdwijnt, verdwijnt de ook de andere kant. Zowel in de pijn van mijn ziel, als de liefde van mijn hart zit puur leven. Zelfs dood is een expressie van leven, waar we hooguit de vorm van onze jas veranderen. In die zin zijn goed en fout veel meer elkaars partners dan tegenpolen, in deze prachtige dans genaamd leven.

Er is meer goed dan fout‘, illustreert ons verlangen naar licht, naar gelukkig. Als we echt kijken zien we dat licht en donker, goed en fout, voor en tegen altijd in balans zijn. De natuurkundige Stephen Hawking deed onderzoek naar de hoeveelheid energie in het universum. Het lijkt onmogelijk, maar de totale hoeveelheid energie is volgens zijn berekeningen nul! In eerste instantie klinkt dat absurd, maar er is net zoveel negatieve als positieve energie in het universum.

Het Yin-Yang symbool uit het Taoïsme laat hetzelfde zien. Het leven is altijd in balans, het is onmogelijk uit balans te zijn! Kleine kinderen doen hun handen voor hun ogen en denken dat ze onzichtbaar zijn. Als het over negatief of donker gaat, gedragen wij ons precies zo. We doen alsof we alleen maar licht zijn, maar daarmee verdwijnt ons donker niet.

In pijn, verdriet, maar ook in onze ‘ongepaste’ verlangens, in ‘fouten’, in niet-weten zit de helft van onze rijkdom ‘verstopt’. Vrijheid is het omarmen van alles wat ik ben, inclusief mijn twijfels, seksuele verlangens, verdriet en boosheid. Er is niets mis mee, behalve wij die geloven dat het niet hoort, niet mag, dat er iets mis is met onszelf als we niet doorlopend gelukkig zijn.

Pauzeknop

Zonder dat we het echt in de gaten hebben, stopt het ons om helemaal te leven. Alsof we de pauzeknop ingedrukt hebben, onze adem inhouden, totdat we helemaal gelukkig zijn. Dan kunnen we eindelijk gaan leven. Het lastige is dat het onderdrukken van alles wat lastig is, wat pijn doet, wat onaangenaam voelt, de ‘andere kant’ ook wegneemt. Zonder mijn twijfels te omarmen zal ik nooit echt zeker zijn, zonder laag is er geen hoog in mijn leven. Angst verblindt ons, stopt ons te denken en vooral afstand te nemen van ons ‘ik’.

Echt leven betekent dat ik alles wat voorbijkomt voorbij laat komen. De koffie is heerlijk, mijn knie doet pijn, ik word omarmd, ik word afgewezen, ik ben wijs, ik ben onwijs. Het is het herkennen dat er precies evenveel goed is als fout, en dat dat precies is zoals het bedoeld is. Jij bent precies zoals je bedoeld bent, perfect in balans.

Voelt het soms inderdaad alsof je leven op pauze staat, wachtend totdat je eindelijk helemaal leeft? Je bent van harte welkom voor een coaching sessie. Voel je altijd vrij om contact op te nemen, ook als het niet praktisch lijkt.
Lees ook eens 'De grootste verandering in mijn leven'.