Geloof in Jezelf

Geloof in Jezelf

Geloof in jezelf, stond er.
Waarin geloof ik dan?
Is dat mijn zelf van nu,
of dat van morgen.

Wat als ik dat geloof
durf te laten varen,
en gewoon ben,
hier, nu.

Zonder geloof in wat dan ook,
zonder weten,
zonder iets,
totdat alleen alles overblijft.