Hoogste berg

Hoogste berg

Van de hoogste berg
gooi ik elk idee,
elk geloof,
elke waarheid die ik kende.

Ik had ze slechts
verzonnen,
ze hadden
geen werkelijke waarde.

Zoals ze op een dag
geboren werden,
sterven ze de volgende,
een droom in het tijdelijke.

In elk dal,
verdwaal ik opnieuw,
zonder ooit iets te weten,
midden in het leven zelf.