Iets kijkt

Iets kijkt

Ik zit en kijk,
en iets kijkt,
naar ik die kijk,
naar dat wat is.

Ik luister,
en iets luistert,
naar mij die luistert,
naar dat wat is.

Ik beweeg,
en iets is stil,
daar waarin ik beweeg,
hier waar alles is.