Zelfs als we vergeten

Zelfs als we vergeten

Niet afhankelijk
van doen, voelen,
zelfs niet
van innerlijke vrede.

Ongeboren, eeuwig,
ongeacht waar we zijn,
wat we bereiken,
wijs of dom.

Goddelijk,
eenvoudig,
zelfs als we vergeten.